Mikael, kvillsfors

Mikael från Kvillsfors anlitade Kakelfabriken för att renovera sitt badrum.